Advies en Ondersteuning door Almost Magic; de oplossing voor uw probleem

bedrijfshulpverlening
facility management
kwaliteit, ISO
personeel & organisatie
 
magisch maatwerk in ondersteuning en advies
bedrijf, een impressie
diensten die wij u kunnen bieden
sitemap voor een snelle ingang tot de informatie

aanvraag doen voor meer informatie over onze diensten

automatisering
bedrijfskundig
management
personeel&organisatie
locatie:
Noord-Scharwoude
email:
info @ AlmostMagic,nl

Almost Magic

Voor een goed en kundig advies, ondersteuning en begeleiding op het gebied van: P&O, bedrijfsorganisatie, bedrijfshulpverlening, management, kwaliteit en automatisering.

Trefwoorden zijn: toveren, bijna toveren,
advies, adviezen, automatisering, bedrijfshulpverlening, bedrijfskundige processen, bijstand, contacten, deskundig, eerlijk, eerlijkheid,
efficiënt, ervaring, expertise, facility management, flexibel, gedegen  inspirerend, integere, inzetbaar, kennis, kwaliteit, leider,
leidinggevend, magiër, management, Merlin, Merlijn, no-nonsense, objectief, onafhankelijk, onafhankelijk advies, ondersteunen,
oprecht, overleg, P&O, persoonlijk, raadsman, redelijke prijs, resultaat, samenwerking, structuur, toverkunsten, vertrouwd,
werkpaard,wijs man.

Diensten & Mogelijkheden

Trefwoorden zijn;automatisering, bedrijfskundig, bedrijfshulpverlening, facility management, kwaliteit,  ISO, management, personeel  & organisatie, advies, ondersteuning, producten, overige diensten.

Advies

Wij zullen u schriftelijk adviseren voorzien van een mondelinge toelichting. Een goed uitgewerkt advies geeft u de mogelijkheid om alles goed op u te laten inwerken en de noodzakelijke acties te initiëren.

Trefwoorden zijn: advies, advisering, betrouwbaar, deskundig, feiten, gegarandeerd betrouwbaar, kennis van zaken, reële aannames,

Ondersteuning

Wij kunnen u ondersteunen, begeleiden en helpen op alle door ons aangemerkte gebieden. Desgewenst kunnen wij u maandelijks rapporteren ten aanzien van onze inspanningen/tussentijdse voortgangsrapportage.

Trefwoorden zijn: accuraat, assisteren, betrouwbaar, initiatief, niveau, nivo, secretarieel,

Producten

Trefwoorden zijn: relatiebeheer software, maatwerk software,

Overige Diensten

Het is natuurlijk mogelijk dat u iets zoekt wat niet in deze brochure is omschreven. Ook dan zijn er mogelijkheden te over; door onze ervaring kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

Personeel & Organisatie

In de huidige arbeidsmarkt blijft het moeilijk personeel te krijgen en te behouden. Motivatie-bevorderende aspecten dienen structureel te worden aangeboord om als trendsettende werkgever het hoofd aan de concurrerende werkgevers te kunnen bieden. Hoe is mijn personeelsbeleid? Is dit nog afgestemd op de behoefte van de medewerkers? Hoe houden wij ons bedrijf ook op langere termijn interessant voor de medewerkers? Een lange termijn Human Resource Management-beleid is hierbij onontbeerlijk. Wij adviseren en ondersteunen u hierbij.

Trefwoorden zijn: arbeidsmarktonderzoek, arbeidsmarktcommunicatie, arbeidsconflict, arbeidsconflicten, beleidsondersteuning,
bezetting, bemanning, bemiddeling, bedrijfsondersteuning, burn out, detachering, detacheren, communicatie, conflict,
conflictbemiddeling, cursus, jobfinder, jobhelp, loopbaanplanning, loopbaan, HRM-beleid, human resource, hulp, hulpkrachten,
interventie, intermediair, interim, interim personeel, interim manager, interim management, mobiliteit en transfer,
motivatie-projecten, OR, ondernemingsraad, onderbezetting, opvang bij ziekte, opleiding, overwerk, overwerkt, publicaties,
P&O, personeelsbeleid, personeelsbezetting, personeelsvereniging, personeelsblad, personeelszaken, persoonlijke assistente,
personal organiser, profiel, sollicitatie, scholing, stress, training, tijdelijke onderbezetting, uitzending, uitzendkracht, uitzendbureau,
uitzendburo, voorlichting, vakantiekrachten, vakantie, vacature, vacaturesite, vacaturebank, vacaturekrant, werk, werkstress,
werkers, werving en selectie, ziekte, ziekteopvang, ziekteverzuim, zwangerschapsverlof, zwangerschap.

Management

Het klinkt zo eenvoudig: Met mensen en middelen het optimale resultaat bereiken. U weet hoe moeilijk dit in de praktijk blijkt te zijn. Allerlei (bedrijfs)cultuur symptomen, verschillende intermenselijke motieven liggen ten grondslag aan het al dan niet slagen van een project. Soms is hierbij de hulp van buitenaf noodzakelijk.

Trefwoorden zijn: assistent, assistentie, beleid, beleidsmatig, begeleiding, communicatie, communiceren, crisis, demotivatie,
effectief, effectiviteit, efficiënte, interne, interim, interim-management, leider, leiding, leidinggevende, leiderschap, lijder, management,
management development, managementontwikkeling, managementstijl, management support, motivatie, ondersteuning,
overlegstructuren, project, projectleider, projectassistent, projectassistentie, project-management, persoonlijke assistent, reorganisaties,
secretarieel, secretaresse, time-management, veranderingsprocessen, verbetering, zaken, zakelijk, zakenman.

Facility Management

De facilitaire diensten ten behoeve van het bedrijfs-kernproces krijgen door de huidige werkdruk steeds minder aandacht en zorg. Het externiseren van deze zorg is de oplossing voor uw problemen. Wij helpen u om deze facetten van uw bedrijf te optimaliseren en waar nodig te ontwikkelen.

Trefwoorden zijn: aanschaf, aanschaffen, aankoop, apparatuur, beheersvraagstukken, begeleiding, besparing, bedrijfsverhuizingen,
catering, huisvesting, huisvestingsvraagstukken, huur, huurkoop, huurovereenkomst, inkoop, inkopen, korting, koop, machines, lease,
leasekoop, onderhoud, onderhoudsplanning, onderhoudsbehoefte, onderhoudskosten, onderhoudscontract, onderhoudbeheer, prijs,
prijsvergelijking, prijsvergelijk, prijs-kwaliteit verhouding, repro, schoonmaak, schoonmaakdienst, schoonmaker, schoonmaken,
technische dienst, wagenpark, wagenparkbeheer.

Bedrijfshulpverlening

De zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn ten aanzien van arbeid staat al een groot aantal jaren op de maatschappelijke en politieke agenda. U als werkgever bent verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van veiligheid. De voorbereiding en uitvoering van de bedrijfshulpverleningstaak dient met deskundigheid te worden uitgevoerd. U kunt zich in deze taken door ons laten adviseren en ondersteunen.

Trefwoorden zijn: BHV, bedrijfshulpverlening, bedrijfshulpverleningopleiding, bedrijfshulpverleningsorganisatie, bijhouden, brand,
brandschade, brandweer, calamiteiten, calamiteit, communicatie, EHBO, eerstehulp, instructie, hoofdbedrijfshulpverlening,
hulpverlening, koesteren, middelenkeuze, middelenbeheer, opleiding, ontruiming, ontruimingoefening, ontruimingsplan, opzetten,
omroep, omroepinstallatie, ontruimingsinstallatie, oefening, periodiek, rapportage, registratie-plicht, reanimatie, reanimeren, semafoon,
semafooninstallatie, salvage, trainingsplanning, voorlichting, veiligheidsoverleg,

Kwaliteit, ISO

U staat voor kwaliteit van uw producten en u bent of wilt graag gecertificeerd zijn en uiteraard blijven! De inspanningen die bij deze ambitie horen zijn aanzienlijk. Het blijkt vaak veel meer werk dan gepland en de huidige bezetting is er niet op afgestemd.

Hierbij kunnen wij u van dienst zijn. Wij vinden voor u de juiste balans tussen documenteren en bureaucratie. Praktisch en efficiënt staan hierbij voorop! Zonodig geautomatiseerd natuurlijk, zowel in het Nederlands als in het Engels als in een combinatie van beiden, zodat alles wordt afgedekt met één pakket.

Trefwoorden zijn: activiteiten, begeleiding, certificering, certificaat, ISO, ISO9001, ISO9002, ISO9003, ISO9004, implementatie,
kwaliteitsdocumenten, kwaliteitssysteem, ondersteuning, opstellen, optimaliseren, organisatiebeschrijvingen, ontwikkeling,
systeemtoetsing, trajectanalyse, verbeteringen, verbetertrajecten, werkwijzen, 9001, 9002, 9003, 9004.

Bedrijfskundig

De samenhang en afstemming van integrale organisatie-vraagstukken vergt vaak een onafhankelijk advies en zonodig ondersteuning bij de uitvoering. Alle aspecten van de organisatie, bedrijfseconomische, psychologische, sociologische en andere aspecten zullen in de adviezen worden meegenomen. Onze ruime ervaring in verschillende bedrijfstakken garandeert een volledig en praktisch advies en aanvullende ondersteuning.

Trefwoorden zijn: bedrijfsprocessen, beschrijven, branche, bottleneck, fusie, filosofie, implementatie, joint venture, kosten,
kostenbesparing, macro, management, management buy out, missie, mission statement, niet-rationele, ontwikkelingen,
organogram, organisatiekunde, problemen, praktijktoepassingen, planning, productie, projectmanagement, reorganisaties,
reorganisatieplan, reorganisatie, rationele, sjabloon, toepassingen, organisatie, organisatievraagstukken, verbeteringen,
verbetertrajecten, verandering, veranderingen.

Automatisering

Het afstemmen van de verschillende componenten van de geautomatiseerde gegevensverwerking geeft steeds vaker problemen. Wanneer een van de componenten:  apparatuur, programmatuur, gegevens, mensen en procedures niet goed op elkaar zijn afgestemd zullen problemen zich blijven voordoen. Hierbij kunnen wij u van dienst zijn met:

Trefwoorden zijn: ASCII, ASDL, advies, advisering, aanschaf, aankoopadvies, aankoop, automatisering, automatiseringprobleem,
automatiseringadvies, automatiseringinvestering, automatiseringsmedewerkers, bijstaan, begeleiding, behoefte, behoefteprofielen,
baudrate, briefpapier, CD, controle, computer, computer Jan, certified, email, e-mail, elektronisch, electronisch, electronischbriefpapier,
grafisch, grafiek, grafische, Hewlett Packard,  hardware, harddisk, homepage, hub, IDE, internet, inventarisatie, interface, kabel,
kabelmodem, langere termijn, leverancier, LCD, Laser, Laserprinter, LaserJet, maatwerk, maatwerksoftware, Mb, Microsoft,
megabyte, megabit, merken, modem, monitor, modulair, netwerk, netwerkprinter, netwerkfax, netwerkscanner, netwerkanalyser,
netwerken, ontwikkeling, onafhankelijk advies, ondersteunen, ondersteuning, protecol, problemen, printer, Philips, rewrite, rewriter,
recordaeble, SiteCom, scanner, server, switch, standaardsoftware, systeem, systeembeheer op afstand, systeembeheer,
software, SCSI, TFT, toekomstvisie, USB, USB2, verbinding, virus, virusscanner, virusinfectie, websites