Automatisering
Advies en
Ondersteuning

Almost Magic

Almost Magic

is een klein automatiseringsbedrijf dat zich richt op het midden en klein bedrijf.

Het afstemmen van de verschillende componenten van de geautomatiseerde gegevensverwerking geeft steeds vaker problemen. Wanneer een van de componenten:  apparatuur, programmatuur, gegevens, mensen en procedures niet goed op elkaar zijn afgestemd zullen problemen zich blijven voordoen. Hierbij kunnen wij u van dienst zijn met:
 • onafhankelijk advies
 • bijstaan bij problemen met uw leverancier
 • inventarisatie van huidige systeem;
 • ondersteunen bij problemen;
 • ondersteuning; systeembeheer op afstand,
 • controle systeembeheer
 • begeleiding automatiseringsmedewerkers
 • advisering t.a.v. ontwikkeling van de automatisering op langere termijn
 • maken van behoefteprofielen inclusief advies voor aanschaf software, hardware voorzien van toekomstvisie;
 • software en hardware aanschaf
 • bouwen van websites

Onderzoek

Graag willen wij speciale aandacht geven aan een onderzoek naar toepasbaarheid van open source software bij bedrijven. Kijk hiervoor op het speciaal hiervoor ingerichte deel van onze website: Onderzoek toepasbaarheid van Open Sourece Software bij bedrijven.

Advies

De IT wereld is een onduidelijke wereld.
De IT-specialist komt met een voorstel.
Tijd en achtergrond ontbreekt u om dit goed te kunnen beoordelen. Een goed en onafhankelijk advies zal u ondersteuning bieden bij het nemen van de juiste beslissing ten aanzien van aanschaf en/of veranderingen in uw automatisering.

Inzicht krijgen in de huidige automatiserings-behoefte en/of -systemen is ook een mogelijkheid waarbij onafhankelijk advies noodzakelijk is.
Door het inhuren van externe specialisatie, wordt uw keuze niet belemmerd door subjectieve argumenten en kunt u uw keuze onderbouwd doen.
 
Bijna alles is mogelijk: only no magic!

Wij denken aan:
Onafhankelijk advies over toe te passen systemen (zowel hardware als software) met bijbehorende systeeminventarisatie en voorstel tot aanschaf. Dit kan worden aangevuld met beoordeling van offertes tot en met begeleiding van potenti??le leveranciers en optreden als intermediair. Opleiding en training van uw medewerkers gericht op uw bedrijfsinformatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Ondersteuning

De ondersteuningstaken bieden u eveneens legio mogelijkheden. Oplossen van kleine hard- en software problemen direct op lokatie. Wanneer uitgebreider onderzoek nodig blijkt, kunnen wij dit uiteraard ook. Ook hierbij zult u tussentijds informatie krijgen over de stand van zaken. Sommige problemen kunnen voor u op afstand worden opgelost. Het ondersteunen van uw huidige systeembeheer zodat alles soepel blijft lopen of gaat verlopen.
De keuze is aan u!

Wanneer u geen systeembeheer heeft, kunnen wij dit voor u verzorgen vanuit onze bedrijfslocatie.
Bij de huidige personeelsperikelen blijft inwerken van personeel op uw bedrijfsinformatie een wederkerend probleem. Laat u door ons bijstaan en dit probleem zal tot een minimum worden beperkt. E??n telefoontje volstaat voor een oplossing op korte termijn en juiste opvang van de nieuwe medewerker. Het scheelt u geld en tijd wanneer de nieuwe medewerker zo snel mogelijk uw systeem goed beheerst en het optimale resultaat bereikt.

Producten

De standaard software die op dit moment te koop is, blijkt vaak net niet goed genoeg voor uw bedrijfstoepassing en kent te veel uitzonderingen of afwijkingen. Maatwerk is soms nodig om effici??nt te kunnen werken. Maatwerk kan volledig of gedeeltelijk voor uw bedrijf worden geschreven. Het is soms ook mogelijk om een bestaand systeem aan te passen aan uw specifieke wensen. Dit laatste is natuurlijk gunstig voor het financi??le plaatje.
old website